ARTT NEDİR?

ARTT (Uyanış Yükseliş Değişim Tekniği) Güneş Tan tarafından geliştirilip yaratılan bir zihin tekniğidir, ARTT, Güneş Tan adına tescillenmiş ve uluslar arası çalışmalarda da aynı adla kullanılan bir “zihinsel iyileştirme tekniği” dir… (Dünyada bu tarz çalışmalar “Enerji Tıbbı” ve benzeri adlarla anılıyor. Ama ARTT bunlardan farklı bir tekniktir) ARTT başka bir tekniğin veya uygulamanın bir uyarlaması değildir. Zihinlerini kullanabilen her insana ARTT uygulanabilir.

ARTT ile “duygular” üzerinden çalışılır ve -aklınıza gelen ve gelmeyen- her türlü ifade edilmemiş duygunun boşaltılıp kişi üzerindeki etkisinin yok edilmesi esasına dayanır.

Bu teknik ile kişinin problemi ortadan kalkar, tüm fiziksel ve psikolojik rahatsızlıkları, yaşamındaki bozuklukları ve kısır döngülerini tüm kayıtlarda kalıcı olarak pozitif hale getiren ve eski durumu silebilen bir tekniktir.

Böylece kendimize gelecekte bedenen ve yaşamsal olarak olumlu şeyleri çekeriz. ARTT bilinçaltının derin dönüşümünü sağlar. Hızlı, radikal ve kalıcı sonuçlar verir. ARTT ile kişinin bilinçaltındaki bilgiyi değiştirince genleri de değişir; Bununla birlikte karmik bir dönüşüm yaratır.

Ayrıca seans sonrasında çalışılan kişinin etrafındaki insanların, ona karşı davranışlarını olumlu hale getirir.